Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

De Spellenspecialist
Peisegemstraat 8
1785 Merchtem

E-mailadres:info@depspellenspecialist.be
Ondernemingsnummer: 0685.663.108
BTW-identificatienummer: BE0685.663.108

Totstandkoming van de overeenkomst

Wij accepteren bestellingen uitsluitend via onze website www.despellenspecialist.be. Na de bevestiging via email is uw bestelling voltooid. De algemene voorwaarden zijn van kracht van zodra deze mail naar de door u opgegeven mailbox wordt verzonden. Elke bestelling door een klant impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt beschouwd als te zijn afgesloten in België. We behouden echter het recht om de verwerking van een bepaalde bestelling te weigeren, om welke reden ook. Leveringen worden uitsluitend verzonden naar adressen in België en Nederland. Bestellingen worden behandeld in volgorde van ontvangst en geleverd zolang de voorraad strekt.

Bestellen 

Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving.
De producten worden geleverd na bestelling en betaling van het totaalbedrag van de bestelling.

Prijzen

Alle prijzen (in euro) vermeld op de site zijn inclusief BTW (21%), maar exclusief verzendkosten. De totaalprijs wordt vermeld in uw bestelbevestiging. De prijs van de artikelen en de verzending staan apart vermeld. Wij streven ernaar om zorgvuldig alle informatie op de website te controleren en te actualiseren. Prijzen kunnen op elk moment veranderen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verschuldigde bedragen voor bevestigde bestellingen, d.i. voor bestellingen waarvoor wij een bevestigingsmail hebben verzonden. Wij zijn niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website of in het geval van duidelijke foutieve prijszetting.
Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Zolang er geen overeenkomst tot stand gekomen is, heeft De Spellenspecialist de bevoegdheid om de prijzen en de voorwaarden te wijzigen.

De Spellenspecialist is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

Beschikbaarheid van de producten

De producten op de websites zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Op de website wordt een indicatie gegeven voor de beschikbaarheid van een product op het moment dat een bestelling geplaatst wordt. Dit is louter een indicatie. Alle afwijkingen op deze indicatie zijn buiten de wil van De Spellenspecialist. De Spellenspecialist kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze afwijkingen.

In het uitzonderlijke geval dat een spel niet kan geleverd worden, door een fout in onze opgegeven voorraad of indien het spel beschadigd blijkt na een kwaliteitscontrole, zullen wij meteen contact met u opnemen. U kan er dan voor opteren om uw bestelling te laten leveren van zodra de spellen opnieuw voorradig zijn of uw bestelling te annuleren. Indien u de bestelling zou annuleren, wordt u binnen maximaal 5 werkdagen terugbetaald op een rekeningnummer van uw keuze, op voorwaarde dat de uitlevering van de bestelling nog niet werd aangevat.

Wanneer een artikel besteld wordt dat niet meer op voorraad is en waarvan blijkt dat het niet meer geleverd kan worden binnen een aanvaardbare termijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Dit zal een annulatie van de bestelling als gevolg hebben. Buiten de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze bestelling zijn er geen verdere verplichtingen voor De Spellenspecialist.

Online betalingen

Voor de online betaling werken we samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. De kaartinformatie wordt verwerkt via een SSL (secured socket layer)-verbinding. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden. Indien uw betaling geweigerd wordt door uw bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. Wij kunnen in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de uitlevering/niet-levering. Alle kaarthouders zijn immers onderworpen aan een validatie en de goedkeuring van de verstrekker van de betaalkaart.

Verzendadres

Het verzendadres is het adres dat u opgeeft bij uw bestelling waarop de goederen geleverd moeten worden. Eens de betaling uitgevoerd is, wordt de bestelling verwerkt en kan het verzendadres niet meer gewijzigd worden.  Indien de koper een onbestaand of onjuist verzendadres doorgeeft en de aangekochte artikelen moeten om deze reden opnieuw opgestuurd worden, dan zijn de eventuele bijkomende kosten voor het opnieuw versturen altijd voor de koper.

Verzenden en leveren

U moet zich ervan verzekeren dat de producten bij ontvangst in goede staat zijn en eventuele bezwaren aantekenen binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn. De klant is verplicht bewijs voor te leggen van elk ontbreken of defect.

De Spellenspecialist doet er alles aan om de koerier tijdig te laten leveren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering door de koerier. In deze optiek accepteert De Spellenspecialist geen enkele annulering van een bestelling.

Wanneer een bestelling zowel artikelen bevat die voorradig zijn als artikelen die niet voorradig zijn, dan zal de bestelling pas verzonden worden op het moment dat alle producten beschikbaar zijn.

Schade

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met uw verwachtingen nadat u het gebruikt heeft. In geen geval komen uw directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking

Indien een artikel onvolledig is of beschadigd blijkt binnen de 14 werkdagen na levering, kunt u uw klacht duidelijk formuleren via e-mail op info@despellenspecialist.be of via het contactformulier op onze website. Wij zullen in de mate van het mogelijke samen met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing. Desgewenst kan u het spel retourneren . Meer info hierover vindt u hier.

Als het gaat om ontbrekende onderdelen kunt u ons contacteren per mail of via ons contactformulier. Zo kan De Spellenspecialist met de uitgever contact opnemen om de ontbrekende stukken te bekomen of te vervangen. De Spellenspecialist is niet aansprakelijk voor productiefouten. Alle spellen komen rechtstreeks van de uitgever of officiële verdeler.

Herroepingsrecht – retourneren

Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Indien het slechts gaat over 1 of meerdere producten van eenzelfde order, worden enkel het bedrag van het teruggestuurde product en de verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, samen met een kopie van de factuur of bestelbon, aan De Spellenspecialist geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via een e-mail naar info@despellenspecialist.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijs ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op de garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Persoonsgegevens

De Spellenspecialist hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Spellenspecialist per mail aan info@despellenspecialist.be. Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per mail aan De Spellenspecialist,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onvolledig of onjuist zouden zijn.

De Spellenspecialist kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.

De Spellenspecialist levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich toch onjuistheden in deze informatie voordoen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie, kan u de beheerder van de site contacteren en zal De Spellenspecialist de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De Spellenspecialist kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Spellenspecialist geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites.

De Spellenspecialist kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van de website of van een andere site als gevolg van links of hyperlinks. De Spellenspecialist is dus niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of gegevens op het computersysteem, beschadigingen van apparatuur en programmatuur of andere beschadigingen van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Spellenspecialist verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. We raden u aan om klachten zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@despellenspecialist.be of een bericht te versturen via het contactformulier op onze website.

De Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van De Spellenspecialist.